Privacy Policy

Privacyverklaring

Zandstralen Op Glas in onderdeel van Glas in Lood Atelier Domstad B.V.

Glas in Lood Atelier Domstad B.V. Glas in Lood Atelier Domstad B.V., gevestigd aan Ceylonlaan 6 3526 AD Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

www.atelierdomstad.nl 
Ceylonlaan 6 3526 AD Utrecht
0302722111

Sebastiaan Rietkerk is de Functionaris Gegevensbescherming van Glas in Lood Atelier Domstad B.V. Hij/zij is te bereiken via info@atelierdomstad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glas in Lood Atelier Domstad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankgegevens
– evt. KVK nummer
– evt. BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Glas in Lood Atelier Domstad B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Burgerservicenummer (BSN)
– Geboortedatum
– Geboorteplaats

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glas in Lood Atelier Domstad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Glas in Lood Atelier Domstad B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glas in Lood Atelier Domstad B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de alle boven genoemde persoonsgegevens:

Bewaartermijn: 7 kalender jaren na het afronden van de dienstverlening
Reden: Wettelijk bewaartermijn voor de belastingdienst is 7 jaar (fiscale bewaarplicht) en bewijs van garantie termijnen.
Bewaar termijn gaat in van vanaf het moment dat de gegevens zijn aan ons verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Glas in Lood Atelier Domstad B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Glas in Lood Atelier Domstad B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Glas in Lood Atelier Domstad B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

OntvangersWelke persoonsgegevensBewaartermijnGrondslag / DoelVoor wie is dit van toepassing (opdrachtgevers/opdrachtnemers/leveranciers/werknemers)
Belastingdienst
Accountant
Boekhouder
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer        E-mailadres
evt. KVK nummer
evt. BTW nummer
7 kalender jaar na het afronden van de dienstverleningWettelijk verplichting / Administratieopdrachtgevers/opdrachtnemers/leveranciers/werknemers
BoekhoudpakketVoor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer            E-mailadres
evt. KVK nummer
evt. BTW nummer
7 kalender jaar na het afronden van de dienstverleningHet afhandelen van uw betaling / Administratieopdrachtgevers/opdrachtnemers/leveranciers/werknemers
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbriefVoor- en achternaam
E-mailadres
Binnen 1 maand van afmeldingOnline marketingopdrachtnemers/leveranciers
BankVoor- en achternaam
Bankgegevens
7 kalender jaar na het afronden van de dienstverleningHet afhandelen van uw betaling / Administratieopdrachtgevers/opdrachtnemers/leveranciers/werknemers
Email en online opslagVoor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer            E-mailadres
evt. KVK nummer
evt. BTW nummer
7 kalender jaar na het afronden van de dienstverleningU te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij U af te leveren Opslag
opdrachtgevers/opdrachtnemers/leveranciers/werknemers
PensioenfondsVoor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer            E-mailadres
BSN
Geboortedatum en plaats
7 kalender jaar na afloop van werkzaamhedenPensioen voor werknemerswerknemers
VerzekeringenVoor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN
Geboortedatum en plaats
Gezondheid
7 kalender jaar na afloop van werkzaamhedenVerzekeringwerknemers
Hosting providerVoor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
evt. KVK nummer
evt. BTW nummer
 7 kalender jaar na afloop van dienstverlening Administratie opdrachtgevers

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Glas in Lood Atelier Domstad B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van de site en voor analyse van bezoekersgedrag. Glas in Lood Atelier Domstad B.V. gebruik geen tracking cookies. U wordt niet gevolgd bij bezoeken aan andere sites en u krijgt geen gepersonaliseerde advertenties te zien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Glas in Lood Atelier Domstad B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atelierdomstad.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Glas in Lood Atelier Domstad B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Glas in Lood Atelier Domstad B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen heeft oer deze verklaring of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@atelierdomstad.nl.